เหตุผลที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาไม่ผ่าน

ด่านสำคัญของการไปท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา ที่นอกเหนือจากเวลาและเงินในกระเป๋าแล้ว การยื่นขอวีซ่า ก็นับว่าเป็นด่านหินที่โหดใช่เล่นเหมือนกัน ซึ่งหากคุณผิดขั้นตอนหรือเผลอไปทำอะไรที่เข้าข่ายขึ้นมานั่นทำให้คุณอาจมีโอกาสไม่ผ่านสูงนั่นเอง

ข้อมูลเบื้องต้น วีซ่าอเมริกา มีกี่ประเภท?

อย่างที่รู้ ๆ กันว่าการขอวีซ่าอเมริกาไม่ง่ายออกไปทางยากด้วยซ้ำ เพราะต้องใช้เอกสารค่อนข้างเยอะ ต้องมีการสัมภาษณ์ ที่สำคัญจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง แต่หากตั้งใจจริง ๆ แล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนก็ไม่มีอะไรต้องกลัว ซึ่งหลัก ๆ แล้วการเดินทางไปอเมริกาจะมีการขอวีซ่าอยู่ 2 รูปแบบใหญ่ ๆ ได้แก่ วีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) และวีซ่าถาวร (Immigrant Visa) แต่วันนี้เราจะมาเน้นพูดเกี่ยวกับ ‘วีซ่าท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียน’ B-1/B-2 ที่อยู่ในประเภทของวีซ่าชั่วคราวกัน (การรักษาพยาบาลที่อเมริกาก็อยู่ในหมวดหมู่นี้)

ถึงแม้ว่าการขอวีซ่าท่องเที่ยวแต่ละครั้งจะมีอายุถึง 10 ปี แต่ทว่าจริง ๆ แล้วสามารถอยู่ในอเมริกาได้เพียงแค่ 6 เดือนเมื่อเดินทางเข้าอเมริกาแต่ละครั้งเท่านั้น ซึ่งบางคนเข้าใจผิดว่าคำว่า 10 ปี หมายถึงการอยู่ทำงานได้แบบยาว ๆ เพราะบางครั้งคุณอาจจะอยู่ได้ไม่ถึง 6 เดือนก็ได้ รวมไปถึงถูกเพิกถอนวีซ่าในกรณีที่แอบเข้าไปทำงานหรือทำกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลเบื้องต้น วีซ่าอเมริกา มีกี่ประเภท
ข้อมูลเบื้องต้น วีซ่าอเมริกา มีกี่ประเภท

เอกสารจำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

 • หนังสือเดินทาง (มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
 • สเตทเม้นท์ธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • รูปถ่ายวีซ่า (2 ชุด)
 • เอกสารสินทรัพย์ (ถ้ามี)
 • เอกสารทางส่วนบุคคล
 • เอกสารเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชนไทย
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการทำงานหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจ

นอกเหนือจากเอกสารข้างต้นที่จำเป็นต้องเตรียมไปแล้ว ทางเจ้าหน้าที่อาจมีการประเมินคุณสมบัติคุณผ่านการตรวจสอบหลักฐานหลาย ๆ ด้วย ทั้งนี้ควรมีเอกสารอื่น ๆ นอกเหนือจากที่เตรียมไป เช่น

 • หนังสือชี้แจงหรือจดหมายเชิญที่มีการระบุถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปอเมริกา
 • รายละเอียดความตั้งใจของคุณที่จะเดินทางกลับออกมาจากสหรัฐอเมริกาหลังจากการเดินทาง
 • ความสามารถในการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการเดินทาง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอย่างอื่น
 • หลักฐานการจ้างงาน และ/หรือความผูกพันในครอบครัวของคุณ ที่จะแสดงให้ทางสถานทูตเห็นว่าคุณมีความตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากที่สิ้นสุดการท่องเที่ยวหรือทำธุระแล้ว นอกจากนี้หากตัวคุณเองไม่สามารถแสดงจำนวนเงินที่คุณมีให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเดินทางของคุณ คุณอาจแสดงหลักฐานว่าบุคคลอื่น หรือว่าใครจะช่วยคุณออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย (สปอนเซอร์)
เอกสารจำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
เอกสารจำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

แล้วเงื่อนไขใดบ้างที่อาจทำให้คุณขอวีซ่าไม่ผ่าน


เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ต้องยอมรับเลยว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มีโอกาสเดินทางไปอเมริกา แล้วแอบหนีวีซ่าเพื่อเข้าไปทำงานหรือเข้าไปอยู่อาศัยแบบผิดกฎหมาย นั่นเลยทำให้สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในไทย ต้องเพิ่มความเข้มงวดให้กับการให้วีซ่าการเดินทางไปยังสหรัฐฯ เพื่อการท่องเที่ยวของคนไทยมากขึ้น ซึ่งแม้ว่าวสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ทว่าข้อมูลที่เรากำลังจะเสนอด้านล่างนี้กลับเป็นตัวอย่างเหตุผลที่ทำให้คนไทยขอวีซ่าไม่ผ่าน

 • ผู้สมัครประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ และประเภทของงานนั้นไม่มีความมั่นคง
 • ผู้สมัครเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
 • ผู้สมัครทำงานประจำ แต่เพิ่งเริ่มทำงานที่ใหม่ หรือทำงานในตำแหน่งที่ได้รับรายได้ต่ำ (ในมุมมองของสถานทูต)
 • ผู้สมัครอ้างอิงคนรู้จักหรือสปอนเซอร์ที่อเมริกา แต่คน ๆ นั้นทำงานอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่สถานทูตมองว่าคุณอาจเดินทางเพื่อแอบไปทำงานได้
 • ผู้สมัครมีญาติใกล้ชิดที่หนีวีซ่าอยู่ที่สหรัฐฯ
 • ผู้สมัครเดินทางไปเที่ยวคนเดียว
 • ประวัติการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้สมัครในพาสปอร์ตไม่มีเลย หรือมีน้อย
 • ผู้สมัครมีแฟนเป็นคนสัญชาติอเมริกัน (กรณีนี้ควรขอวีซ่าถาวรแทน)
 • ผู้สมัครมีแผนการท่องเที่ยว และการเงินที่ไม่สอดคล้องตามความจริงกับระยะเวลาที่จะเดินทางท่องเที่ยว

ดังนั้นก่อนการเดินทางก็จำเป็นจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่าให้พร้อม ตรวจสอบรายละเอียด และขั้นตอนการขอวีซ่า เพื่อความสะดวกรวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ที่สำคัญจะต้องเตรียมเงินและศึกษารายละเอียดของที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ให้ดี เพราะไม่รู้เลยว่าหนทางข้างหน้าจะเจออะไร จะเปรียบเทียบความเสี่ยงการไปเที่ยวเหมือนการสมัคร gclubยังได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *